Uppsägning

Uppsägningen ska alltid vara skriftlig. Skriv under uppsägning på ditt befintliga hyreskontrakt och skicka in det till oss per brev:

Eslövs Bostads AB
Box 225
241 23 Eslöv

Kan du inte hitta ditt hyresavtal så kontakta våra kundvärdar på telefon 0413-59 94 00 vardagar mellan klockan 10:00 och 12:00.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är reglerad i hyreslagen och är tre kalendermånader, detta gäller även om du ska flytta till en ny lägenhet inom Ebo. Vid dödsfall gäller en kalendermånad.

Om den som står i tur för din lägenhet har möjlighet att flytta in tidigare kan uppsägningstiden bli kortare.

 


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67