Bassänger/pooler

De enda bassänger eller pooler som ebo tillåter på den egna uteplatsen är en plaskdamm eller motsvarande med maximalt 20 cm djup och med maximalt 200 liter vatten. För större bassänger arbetar vi utifrån Boverkets direktiv med avtal som ebo tagit fram. Enligt Boverkets regler ska bassänger och pooler vara skyddade för att förhindra barnolycksfall. I avtalet står även bland annat att du som hyresgäst ska täcka över bassängen, liksom ha en låst grind in till din uteplats.

Kontakta din fastighetsvärd om du tänker ställa upp en bassäng som rymmer mer än 200 liter vatten.

 

 

 

 

 

De


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67