Brandsäkerhet

Skydda dig och dina grannar mot brand

Ställ inget brännbart i trapphuset
Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför hår du inte ställa brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger. I vissa fastigheter finns där barnvagnsförråd, annars får du ta in barnvagnen i din bostad.

Håll vind, källare och garage låsta
Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset
Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

Stäng in branden!
Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

 

 

 

 


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67