Eslövs Bostads AB säljer Hotell Stensson till Henric Blomsterberg

Eslövs Bostads AB (ebo) säljer fastigheten Köpmannen 11 som bland annat innehåller Hotell Stensson.

Fastigheten köptes 2015 och bedömdes med sitt strategiska läge kunna bli en långsiktigt god affär.
I slutet av 2016 presenterade Eslövs kommun, Eslövs stadskärneförening och ebo med fler fastighetsägare en övergripande strategi för utveckling av Eslövs centrum där planerna för hotellfastigheten var en del. Tanken är att Köpmannen 11 ska bli ett nav i centrum där många olika verksamheter ska kunna få plats – till exempel kaféer, restauranger, butiker, hotell och bostäder.

– När ebo köpte fastigheten var det för att bygga om denna till bostäder. Genom köpet säkerställde vi den fortsatta driften av hotellet i ytterligare tre år och under tiden har vi kunnat projektera för en riktigt bra lösning för fastigheten, berättar Kristina Forslund, ebo:s vd.

Ebo har sedan övertagandet renoverat fasaden och byggt om en del av hotellet till bostäder som Eslövs kommun blockförhyrt. Under hösten kommer trappan mot Stora torg att rivas och renovering av den del av fastigheten som Espressohouse skall flytta in i att genomföras. Avtal kommer inom kort även att skrivas med en restauratör.

– Att äga och driva hotell är inte vår primära verksamhet, säger Kristina Forslund, ebo:s vd. Vi har i veckan skrivit en avsiktsförklaring om försäljning av Köpmannen 11. Köparen, Henric Blomsterberg, äger förutom sina möbelbutiker även ett flertal fastigheter i kommunen. Priset är cirka 33 miljoner kronor och inkluderar fastigheten Färgaren 19, vilken ebo övertar som en delbetalning. Fastigheten Färgaren 19, där Systembolaget är hyresgäst, består idag av fyra lokaler och har en befintlig byggrätt på cirka 2 000 kvm där en detaljplaneändring för cirka 35 lägenheter är på gång.

Eslövs Bostads AB är ett helägt bolag till Eslövs kommun och det slutliga avtalet skall godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Tillträde förväntas bli i januari 2018.

Mikael Wehtje, styrelseordförande i ebo, ser mycket positivt på affären.
– Henric Blomsterberg är en lokal entreprenör som vet vad Stenssonfastigheten betyder för Eslöv och centrumutvecklingen. Han förbinder sig att genomföra utvecklingsplanen och att driva hotellet vidare. Att köpet inkluderar en attraktiv byggrätt för centrala bostäder gör det hela till en win-win affär såväl för ebo som för Eslöv, säger Mikael Wehtje.

Henric Blomsterberg ser fram emot att bli hotellägare.

–Mitt hjärta har alltid klappat för Eslöv och särskilt för Stensson. Det var där jag köpte fika till farfar på Konditori City, veckohandlade på TT Hallen med min mamma och där jag tog mina första stapplande danssteg.Stensson betyder mycket för mig och jag är stolt och glad att jag får chansen att delta i utvecklingen av kvarteret.

För mer information:

Kristina Forslund, vd ebo
kristina.forslund@ebo.se
0413-59 94 11

  

Henric Blomsterberg
henric.blomsterberg@blomsterbergs.se
070-894 92 20

  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67