Rivning Miljöhus Gårdsåkra

Rivning Miljöhus

Erlandsson Bygg i Syd AB kommer inom kort att påbörja rivning utav det brandskadade Miljöhuset på Gårdsåkra.

Efter att vi har erhållit bygglov kommer miljöhuset att återbyggas likvärdigt det gamla. Vi hoppas på byggstart under december månad.

Under tiden som rivning och byggarbetet pågår kommer Erlandsson Bygg i Syd AB att ha en etablering uppe på parkeringen.

Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på Eslövs Bostads AB.


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67