Invigning på Rönneberga

I fredags hälsades boende på Rönneberga välkomna att inviga den nya utemiljön vid aktivitetshuset Mysingen.

På platsen har två nya grillplatser med bänkar och belysning sats upp på det som tidigare varit gräsmatta mellan lokalen och lekplatsen. Det har även planteras ut nya växter och fruktträd och samtliga sittplatser på området har setts över och vid behov bytts ut.

- Vår förhoppning är att en upprustning av utemiljön kan leda till en ökad utevistelse och större gemenskap i området, säger Emma Larsson som har drivit projektet och är den som ansvarar för utemiljön på Ebo’s områden.

För att komma fram till förslag som stämmer överens med boendes behov har Emma involverat hyresgästerna i arbetet. Bland annat har Emma haft diskussioner med ungdomar från området kring hur man tillsammans kan arbeta för att minska skadegörelsen.

Personal från Eslövs Bostads AB fanns på plats vid invigningen för att svara på frågor kring utemiljön eller om lokalen som nu drivs av ungdomar från området i samarbete med Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun.


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67