Nyproduktion "gamla spritfabriken"

I den gamla Spritfabriken på Ystadvägen 1-3, strax öster om järnvägen, planerar vi för både bostäder och verksamheter. Karaktäristiska delar av den befintliga bebyggelsen, såsom tegelfasader och volymer kommer att bevaras och kompletteras med ny bebyggelse.

Eslövs kulturskola kommer att får lokaler i den norra delen av fastigheten, dels i en ny byggnad och dels i en del av de befintliga byggnaderna. I de södra delarna planeras ett 50-tal bostäder och lokaler. Fastigheten kommer att får mycket bra kontakt med centrum och järnvägsstationen genom att den tidigare industrijärnvägen görs om till ny gång- och cykelväg.

Lägenheterna kommer att ha olika storlekar och utformning, anpassade till den befintliga miljön. Genomgående kommer hög standard och attraktiv boendemiljö att eftersträvas.  

Under 2018 kommer fortsatt planering och projektering av byggnationen att göras så att arbetena kan påbörjas våren 2019. Inflyttning i bostäderna planeras preliminärt under 2020. Vi kommer att lägga ut information om projektet efterhand som det fortskrider. Det går redan nu bra att anmäla intresse för lägenhet i Spritfabriken genom att registrera dig som lägenhetsökande och klicka i rutan "spritfabriken".

 

 

Bilderna är enbart konceptskisser och kan komma att ändras.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. 


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67