Brandskyddsregler

Balkonger
Var uppmärksam på att förvaring av gasolflaskor får vara högst P11 i storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i skåp för att skyddas mot väder och vind. Det är endast tillåtet att grilla med El-grill på balkongen. Vanlig grill med kol eller gasol måste stå minst 6 meter från fastigheten.

Barnvagnar:
I denna fastighet får inte barnvagnar och barnvagnsinsatser finnas uppställda i trappuppgångar utan skall förvaras i cykel/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsakar kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt att de utgör ett hinder vid utrymning.

Blinkande lysrör (ljuskälla)
Blinkande lysrör (eller annan ljuskälla) är en vanlig orsak till brand. Vid fall där blinkande ljuskälla upptäcks, skall detta omedelbart meddelas till felanmälan/fastighetsvärden för åtgärd.

Brandfarliga varor: (exempelvis gasol eller bensin)
Brandfarliga varor får inte förvaras i vinds eller källarförråd.

Brandvarnare:
I varje lägenhet skall det finnas brandvarnare. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för kontrollera att den fungerar, ebo ser dock till att byta ut den om den inte fungerar.

Cyklar:
Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.

Enskild lägenhet:
Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek eller annan brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek får förvaras i lägenhet. Detta gäller även inglasad balkong eftersom den räknas som lägenhet.

Garage:
I garage får endast uppställning av fordon ske. Inget upplag för möbler, annan förrådsverksamhet eller hobbyverkstad. En omgång däck (4st) får finnas här, samt en mindre mängd bilvårdsprodukter, tex schampo, svampar, mm.

OBS, inga brandfarliga varor får förvaras där annat än reservdunk som finns placerad i bil.

Dörrar:
Dörrar mot eller inom allmänna utrymmen får inte ställas öppna.

Gångar i källare- och vindsutrymmen:
Gångar i källare och /eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods.

Hobbylokal:
I hobbylokal får endast 5 liter asetylen, en gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras. Detta under förutsättning att hobbylokalen är brandtekniskt avskild (minst brandklass EI 30). 

Returpapper och grovsopor:
Returpapper och grovsopor såsom kartong eller liknande får inte förekomma i fastighetens allmänna delar utan skall lämnas till återvinning eller placeras utanför fastigheten i samband med hämtning enligt schema.

Tobaksrökning:
Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen. 

Utrymningsdörrar:
Dörrar i utrymningsväg får aldrig blockeras eller ställas upp. 

Öppen eld:
Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67