Rivning av trappan vid Hotell Stensson

Nu är tiden kommen för rivningen av stentrappan framför Hotell Stensson. Rivningsarbetena kommer att starta den 25 september och pågå under cirka 2 månader. Trellegräv AB genomför rivningsarbetet vilket kommer att innebära störningar på Stora Torg gällande ljudmiljö och framkomlighet. Under tiden som rivningsarbetena pågår kommer alternativa gång- och cykelvägar finnas och vara skyltade och Hotell Stensson kommer vara öppet och tillgängligt.

Vi ber om ert tålamod och förståelse för de störningar som kommer att uppstå under rivningsprocessen.

Frågor gällande rivningen vänligen kontakta:

Sten Carling
Chef Fastighetsutveckling
0413 – 59 94 14
sten.carling@ebo.se


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67