Direktbyte

Om du vill byta lägenhet med någon så måste bytet först godkännas av oss. Du och den du vill byta bostad med fyller i och lämnar in en ansökan om direktbyte

Blankett för ansökan om direktbyte

Därefter gör vi en bedömning av skälen till bytet och kontrollerar att inblandade parter uppfyller våra grundkrav. Eslövs Bostads AB godkänner byte om ni har bott i er nuvarande lägenhet i minst ett år, hyran har betalts in i tid och att din bostad blir godkänd vid en omflyttningsbesiktning.

Om du får en bostad hos oss genom direktbyte behåller du inte dina tidigare köpoäng utan du behöver göra en ny intresseanmälan och för att fortsätta stå med i vår bostadskö.

Överlåta lägenhet

Det finns inte möjlighet att överlåta en lägenhet till någon annan.

 


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67