Vinterväghållning

Eslövs Bostads AB följer Eslövs Kommuns policy gällande vinterväghållning

När snön och halkan kommer ställs det många frågor om hur vinterväghållningen sköts och varför det ibland tar lite tid att få bort all snö och halka. För Eslövs bostad ab pågår vinterberedskapen mellan den 1 november till den 31 mars , då står vi beredda för snö- och halkbekämpning.

Så här prioriterar Eslövs bostads AB

När snö och halka slår till prioriteras äldreboenden och serviceboende, de övergripande gång- och cykelstråken, entréer, källargångar och trappor, gångar till miljöhus och tvättstugor därefter sker snöröjning och halkbekämpning på övriga gator. Våra entreprenörer kör ut efter avslutat snöfall men inte mellan klockan 20.00 till 04.00.

Prioritering 1 Övergripande äldreboende och serviceboende, skolgård och skolkök

Prioritering 2 Övrigt gång- och cykelvägnät samt övrigt större vägar på området.

Prioritering 3

Parkeringsplatser

Först snöröjs och halkbekämpas de vägar och cykelvägar som har prioritering 1. När dessa är färdigröjda börjar arbetet på platser med prioritet 2. Observera att om det snöar mycket kan det ibland betyda att man behöver köra flera gånger i prioritet 1 innan man börjar i prioritet 2. Där efter snöröjs parkeringsplatser som har prioritering 3.

Kriterier

 • För gång- och cykelvägnätet är kriteriet för snöröjning ett snö djup på mer än 4 centimeter.

 • Kriteriet för huvudgator, parkeringsplatser är ett snödjup på mer än 8 centimeter

  Medel mot halkan

  Eslövs bostad AB samt våra entreprenörer använder oss av saltblandat grus och vid extrema fall salt. 

  Vem ansvarar var?

 • Eslövs Bostads AB ansvarar för vinterväghållningen på gång- och cykelvägar, parkeringsytor, trottoarer och trappor som gränsar till våra fastigheter. Allmän platsmark är den mark som i detaljplanen avsatts för allmänhetens användande.

 • Varje enskild fastighetsägare, privat som kommunal, ansvarar för gångbaneutrymmet utanför den egna tomten. Gångbaneutrymmet kan vara en trottoar men kan även vara det utrymme utanför fastigheten som används för gångtrafik.


 • eslövs bostads ab
 • |
 • Box 225, 241 23 Eslöv
 • |
 • Besöksadress: Repslagaregatan 2
 • |
 • Tel: 0413 - 59 94 00
 • |
 • Fax: 0413 - 176 67