Om ebo:s uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy - lägenhet

Antagen av Eslövs Bostads ABs styrelse 2012-06-10

Eslövs Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsföretag. Vår ambition är att skapa trygga och trivsamma områden genom en bra balans och naturlig blandning av olika människor.  Vårt mål är att finna rätt bostad till rätt kund.

Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad, oavsett inkomst, ålder, familjesammansättning eller etnisk bakgrund.

Grundkrav

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska ha en rimlig ekonomisk situation för att kunna klara hyran för den sökta lägenheten enligt Eslövs bostads ABs bedömning. Om hushållets inkomst bedöms vara för låg kan detta i vissa fall kompenseras med en godkänd borgen.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
 • Du får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser.
 • Du får inte ha oreglerade skulder till Eslövs Bostads AB.

Huvudregel

Eslövs Bostads ABs huvudregel är att lägenheter fördelas efter sökandes tid i vårt intresseregister. Vårt mål är dock hela tiden att finna rätt bostad till rätt kund.

Undantag från huvudregeln

Undantag från huvudregeln kan göras i följande fall:

Nyproduktion

Vid nyproduktion erbjuds numera goda möjligheter att anpassa lägenheterna efter hyresgästernas önskemål. Det betyder att det ofta är nödvändigt med engagemang i tidiga skeden av projektet från den blivande hyresgästen. Därför hanteras ansökan vid nyproduktion via särskilda intresseanmälningar.

Situationer av vikt för stadens utveckling

Lägenheter kan undantas från huvudregeln. (Dessa lägenheter läggs ej ut på hemsidan som lediga).

 • Då det finns bostadsbehov för hushåll med särskilda stödbehov enligt avtal med Eslövs kommun.
 • Då hyresgäster, vars boendetid överstiger 1 år, som har fått väsentligt förändrade boendebehov som de inte kunnat påverka.
 • Då behov av bostäder finns för näringsliv/verksamheter av strategisk betydelse för Eslövs kommuns utveckling.
 • Omfattningen av undantagen anmäls till styrelsen.

Prioriterade grupper

Lägenheter för prioriterade grupper utgörs av lägenheter som är anpassade för att möta särskilda krav. Det gäller bostäder för ungdomar, seniorer, självförvaltare och kvarboende. Lägenheterna fördelas enligt huvudregeln, men utifrån att sökanden uppfyller kraven för att vara prioriterad. Vilka grupper som anses prioriterade skall antas i styrelsen.


 • eslövs bostads ab
 • |
 • Box 225, 241 23 Eslöv
 • |
 • Besöksadress: Repslagaregatan 2
 • |
 • Tel: 0413 - 59 94 00
 • |
 • Fax: 0413 - 176 67