Sponsringspolicy

Sponsringspolicy

 

Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den andra parten (den sponsrade), till exempel exponering av sponsorns logotyp, företagsnamn och/eller tjänster.

 

ebo sponsrar föreningar eller kulturella arrangemang i kommunen

• stödjer en positiv utveckling i de bostadsområden där ebo har en stor andel fastigheter

• når många människor

• tillför kommunen positiva värden

 

ebo sponsrar inte

• verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ

• politiska partier eller religiösa organisationer

• företag/organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö

• privatpersoner

 

ebo förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan. Under vissa perioder kan prioriteringarna variera och det är inte heller möjligt att sträva efter att till hundra procent täcka all sponsring som söks.

 

Att söka sponsring

Sponsring kan ske genom regelrätta avtal eller genom att stöd ges till enskilda arrangemang eller aktiviteter som uppfyller våra krav. Vi kan stödja en förening eller aktivitet ekonomiskt, men också genom att tex låna ut en lokal, utrustning, material eller personal.

Om du söker sponsring för din förening eller aktivitet kontaktar ni 

VD Kristina Forslund 0413-59 94 11 eller E-post: kristina.forslund@ebo.se


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67