Grill- och eldningsförbud

Då det varma och torra vädret medför extremt stor brandrisk har nu Länsstyrelsen Skåne beslutat om grill och eldningsförbud i Skåne.

Det innebär att det är straffbart att grilla med öppen låga så som t.ex. gas- eller kol grill inom hela ebos fastighetsbestånd, även inne på sin egen tomt!


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67