Förvaring av brandfarliga varor i flerbostadshus

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras, dessa ämnen kallas brandfarliga varor. För hushåll gäller att man endast får förvara brandfarliga varor för hushållets behov.

Balkonger
Var uppmärksam på att förvaring av gasolflaskor får vara högst P11 i storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i skåp för att skyddas mot väder och vind. Det är endast tillåtet att grilla med El-grill på balkongen. Vanlig grill med kol eller gasol måste stå minst 6 meter från fastigheten.

Brandfarliga varor (exempelvis gasol eller bensin)
Brandfarliga varor får inte förvaras i vinds eller källarförråd.

Enskild lägenhet
Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek eller annan brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek får förvaras i lägenhet. Detta gäller även inglasad balkong eftersom den räknas som lägenhet.

Garage
I garage får endast uppställning av fordon ske. Inget upplag för möbler, annan förrådsverksamhet eller hobbyverkstad. En omgång däck (4st) får finnas här, samt en mindre mängd bilvårdsprodukter, tex schampo, svampar, mm.

OBS, inga brandfarliga varor får förvaras där annat än reservdunk som finns placerad i bil.

Hobbylokal
I hobbylokal får endast 5 liter asetylen, en gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras. Detta under förutsättning att hobbylokalen är brandtekniskt avskild (minst brandklass EI 30). 


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67