Nyproduktion Centrala Eslöv

Vi förtätar Eslövs centrum

I kvarteret Slaktaren, bredvid stadsbiblioteket på Norregatan, planerar vi att bygga drygt 80 moderna lägenheter. Kvarteret kommer att slutas genom att ett hus med 5-6 våningar byggs längs Norregatan, mellan biblioteket och byggnaden som bl. a. inrymmer Lindex. Huset som tidigare inrymt A-optik och Hemtex kommer att rivas. På gården kommer två hus med bostäder i 3-4 våningar att byggas.

Byggnaderna mot Norregatan kommer att ha butikslokaler eller annan publik verksamhet (till exempel restauranger, konsthall eller liknande) i gatuplan. Resten av byggnaderna fylls med bostäder.

De nya byggnaderna kommer att få en stadsmässig arkitektur. Fasaden mot Norregatan kommer att vara i tegel med vertikala och horisontella mönster för att passa med omgivande byggnader. Den stabila tegelfasaden kommer att ha djupa balkonger som kläs med lättare material för att skapa en ombonad känsla. Tanken är också att motverka anonymitet och skapa möjlighet att identifiera sin bostad för hyresgästerna.

Förutom lägenheter och lokaler planeras ett mindre antal parkeringsplatser och garageplatser för de boende. Eslövs kommun utreder samtidigt hur man ska lösa parkeringsfrågan i centrum, ett förslag är att bygga parkeringshus i Badhusparken.

Under vintern pågår ombyggnader i Lindex butik. Rivning kommer att göras under mars och april 2018. Vi räknar med att påbörja byggnationen under hösten 2018. Preliminär inflyttning är i slutet av 2019.

Det kommer att finnas lägenheter med flera olika utformningar och storlekar. Alla lägenheter kommer att vara tillgängliga med hiss och hålla hög standard när det gäller materialval inredning och energiförbrukning. Stor balkong eller uteplats kommer att finnas till så gott som alla lägenheter.

Målsättningen är att hela kvarteret ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad. Det innebär att energiförbrukning, innemiljö, byggmaterial, sunda material, ljusinsläpp mm måste uppfylla högt ställda krav. Läget mitt i centrum gör dessutom att det är lätt för de boende att åka kollektivt. En bilpool kommer att finnas i kvarteret så att de boende har möjlighet att använda bil utan att behöva äga egen.

Klicka här för att se broschyren om kvarteret Slaktaren.

Det går redan nu bra att anmäla intresse för lägenhet i kvarteret genom att trycka på ”Anmäl dig” till höger. Om du är intresserad av att driva verksamhet i lokalerna längs Norregatan är du välkommen att kontakta oss.

Reservation för eventuella ändringar

  • Slaktaren

  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67