Slaktaren

Kvarteret Slaktaren är ett byggprojekt som förväntas ha en längre planprocess. ebo köpte tomten 2013 av HSB. ebo har nu skissförslag framtagna och kommer att bygga ca 60-70 lägenheter i storlekarna 1 - 4 rum ock kök, med en inflyttning hösten 2018. Hur lägenheterna kommer att utformas avgörs senare, men planen är att de kommer att hålla minst lika hög standard som kvarteret Valpen när det gäller till exempel materialval och energiförbrukning. I anslutning till att detaljplanearbetet för kvarteret Slaktaren har diskuterats, så har ebo köpt en fastighet på Kanalgatan av HSB och diskussioner pågår med byte av ytterligare en fastighet med Häglunds Fastighetsförvaltning. På så vis kan ebo få ett enhetligt kvarter med en gemensam innergård. I samband med detta kommer fasaden på fastigheten Kanalgatan 7 att renoveras och förses med hängbalkonger.

 

Du kan redan nu visa ditt intresse för vårt kommande projekt.

Fastighetsutvecklingschef Sten Carling 0413-59 94 14 eller e-post: sten.carling@ebo.se

Reservation för eventuella ändringar

 

 

  • Slaktaren

  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67