Nyproduktion Centrala Eslöv

Vi förtätar Eslövs centrum

Mellan Norregatan och Kanalgatan, ligger kvarteret Slaktaren, där ebo kommer att bygga ett slutet kvarter, med flervåningshus med 5-6 våningar längs Norregatan och två hus med 3-4 våningar inne i kvarteret.

Planen är att det ska bli ett slutet kvarter med stora huslängor längs Norregatan och bostäder på innergården. Byggnaderna mot Norregatan kommer att ha butikslokaler eller annan publik verksamhet (till exempel restauranger, konsthall eller liknande) i gatuplan och bostäder på övriga 2-7 våningsplan.

Totalt räknar ebo med cirka 80-90 lägenheter i kvarteret. I samarbete med Eslövs kommun tittar vi samtidigt på hur man ska lösa parkeringsfrågan i centrum. En möjlighet är att bygga parkering inom kvarteret, antingen under mark eller ovan. En annan möjlighet är att bygga ett parkeringshus utanför kvarteret.

Under hösten påbörjar vi rivningen av den låga fastigheten där Hemtex och Aoptik haft sina lokaler och under våren 2018 blir det byggstart av fastigheterna längs Norregatan.

Under hösten 2018 beräknar vi att starta med bebyggelsen inne i kvarteret och preliminär inflytt beräknas till 2019.

Lägenheterna kommer att vara tillgängliga och hålla hög standard när det gäller till exempel materialval och energiförbrukning. Målsättningen är att hela kvarteret ska miljöcertifieras.

Vid nybyggnation tar vi då hänsyn till energiförbrukning, innemiljö, byggmaterial, sunda material, ljusinsläpp etcetera. Läget mitt i centrum gör dessutom att det är lätt att åka kollektivt och till fastigheterna knyts en bilpool.

Klicka här för att se broschyren om kvarteret Slaktaren.

Du kan redan nu visa ditt intresse för vårt kommande projekt.

Reservation för eventuella ändringar

 

 

  • Slaktaren

  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67