Eslövs tätort - Sallerup

På Sallerup finns redan en detaljplan som möjliggör byggnation av ett punkthus med åtta våningar på nuvarnade parkering. ebo har vid två tillfällen 2014 och 2015 påbörjat upphandling av ett punkthus på Sallerup, men inte hittat något förslag som matchat de ekonomiska och marknadsmässiga kraven.

Idagsläget utreder vi andra möjligheter och vi hoppas kunna påbörja en ny upphandling 2018. Inflyttning kommer således att vara aktuellt först 2019. Så fort vi kommer vidare med ny upphandling så kommer vi att lägga upp mer information.

 

Du kan redan nu visa ditt intresse för vårt kommande projekt.

Fastighetsutvecklingschef Sten Carling 0413-59 94 14 eller e-post: sten.carling@ebo.se

Reservation för eventuella ändringar

 

  • Punkthus Sallerup

  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67