Eslövs tätort - Kvarteret Gåsen

I kvarteret Gåsen har Eslövs bostads AB köpt en villafastighet med adressen Kvarngatan 29. Vår avsikt är att riva huset på fastigheten och uppföra en flerfamiljsbyggnad i 4-5 våningar längs Kvarngatan med ca 40 lägenheter. Byggstart kan tidigast bli aktuellt under 2018 och inflyttning tidigast 2019. Lägenhetsstorlekar prel huvudsakligen 2-3 rok, 55-70 kvm.

 

 

Du kan redan nu visa ditt intresse för vårt kommande projekt.

 

Fastighetsutvecklingschef Sten Carling 0413-59 94 14 eller e-post: sten.carling@ebo.se

Reservation för eventuella ändringar

 

 

 

  • Kv Gåsen

  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67