Ekonomiska krav

 

1. Vad menar Eslövs Bostads AB med "rimlig ekonomisk situation"?

Den ekonomiska situationen är din eller hushållets totala inkomst inkluderat barnbidrag, bostadsbidrag m.m. Uppbär du etableringsbidrag eller försörjningsstöd godkänns detta i sammarbete med Eslövs kommun. För att situationen skall vara rimlig måste du som söker ha ett skäligt belopp att leva på sedan hyran är betald. Vid behov använder ebo sig efter Konsumentverkets beräkningar av "skäliga kostnader per månad".

2. Om jag inte har en "rimlig ekonomisk situation", kan jag ändå kvalificera mig för en lägenhet?

Uppfyller du inte kraven på en rimlig ekonomisk situation kan detta i vissa fall kompenseras av att du har en godtagbar borgen.

3. Jag har betalningsanmärkningar. Får jag ändå hyra hos er?

Nej, inte om du har allvarliga betalningsanmärkningar. Alla skulder som har med ett hyresförhållande att göra betraktas som allvarliga t ex hyresskulder, besiktningskostnader o s v. Mindre allvarliga anmärkningar bedöms individuellt.

4. Jag har en skuld till Eslövs Bostads AB, kan jag ändå få lägenhet?

Nej, skulden till Eslövs Bostads AB måste regleras innan du kan bli aktuell för en lägenhet.