Inflyttning till oss

Att bo i hyresrätt innebär stor frihet. Hyran betalas i förskott senast den sista vardagen i månaden.

Bor du i hyresrätt behöver du inte tänka på underhåll av din lägenhet, vi ansvarar för att den målas eller tapetseras eller att sedvanliga reparationer görs under skäliga tidsintervall. Om du vill kan du också genom tillval sätta en mer   personlig prägel på din lägenhet, som då betalas genom ett tillägg på hyran.

Nycklar
Det är hos kundvärden du hämtar ut dina lägenhetsnycklar, som du kontaktar minst 1 vecka innan inflyttning. Kundvärden kommer också att ge dig den information du behöver ha, för att du ska få en så bra start som möjligt som hyresgäst hos ebo. Kundvärden kontaktuppgifter har du fått tillsammans med ditt hyresavtal. Du hittar dem även under fliken Kontakter på vår hemsida.

När du hämtar dina nycklar ska du visa ditt hyresavtal och kvitto på att första   hyran är betald.

Första   vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet. Om den 1:e infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du flytta in först nästkommande vardag.

Vi tar ut en depositionsavgift på 500 kronor om du behöver låna grindnyckel för att komma in med bil på bostadsområdet.

Adressändring
Kom ihåg att anmäla adressändring. Kontakta Svensk Adressändring, telefon 020-97 98 99, eller ändra din adress direkt på www.adressandring.se. För dig som bor i hyreshus behöver du även uppge ditt lägenhetsnummer. Du hittar lägenhetsnumret på ditt hyresavtal (4 siffror).

Hushållsel
När det gäller din hushållsel, så är det vi som anmäler till nätleverantören att du flyttat in. Vi använder oss av Kraftringen.

Telefon
Anmälan om flytt av ditt telefonabonnemang gör du till din telefonleverantör. I våra nyare fastigheter har vi enbart IP-telefoni.

Felanmälan
Om du upptäcker onormalt slitage eller något fel som inte är upptaget på   besiktningsprotokollet har du åtta dagar på dig räknat från inflyttningsdagen att höra av dig till fastighetsvärden. Lättast når du fastighetsvärden via ”Mina Sidor” under felanmälan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67