Bassänger/pooler

På den egna uteplatsen är det tillåtet att ha en plaskdamm eller motsvarande med maximalt 20 cm djup och med maximalt 200 liter vatten.

För större bassänger arbetar vi utifrån Boverkets direktiv. Enligt dessa regler ska bassänger och pooler vara skyddade för att förhindra barnolycksfall. Du som hyresgäst måste enligt dessa regler täcka över bassängen, liksom ha en låst grind in till din uteplats.

Kontakta din fastighetsvärd om du tänker ställa upp en bassäng som rymmer mer än 200 liter vatten.