Söktid

 

1. Vad innebär ”söktid”?

Söktid är den sammanlagda tiden din intresseanmälan har funnits i vårt intresseregister. Söktiden räknas från den dag din intresseregistrering gjordes och för varje dag din intresseanmälan finns hos oss får du tillgodoräkna dig en sökdag.

2. Kan jag överlåta min söktid till någon annan?

Nej. Söktiden är personlig och kan inte överlåtas.

3. Min söktid är borta! Varför?

Det finns tre möjliga orsaker:
- Du har fått en lägenhet inom Eslövs Bostads AB
- Du förnyade inte din intresseanmälan i tid (inom sex månader från senaste förnyelse)
- Du har själv raderat din ansökan

4. Jag har fått en lägenhet inom Eslövs Bostads AB och har registrerat en ny ansökan, men det syns ingen söktid!

När du får en lägenhet raderas din tidigare intresseanmälan och söktid. Du kan göra en ny intresseanmälan direkt, men din nya söktid börjar inte räknas förrän från och med det datum ditt hyreskontrakt börjar gälla, dvs. det inflyttningsdatum som anges på hyreskontraktet.