Individuell mätning av varm och/eller kallvattenförbrukning

Individuell mätning av varm och kallvatten innebär att användningen av varm och kallvatten mäts i varje lägenhet. Varje lägenhetsinnehavare betalar för sin faktiska förbrukning.

När görs mätningen?

Förbrukningen mäts 4 gånger/år.

När debiteras min förbrukning?

Mätning under september, oktober och november debiteras på januari månads hyra.

Mätning under december, januari och februari debiteras på april månads hyra.

Mätning under mars, april och maj debiteras på juli månads hyra.

Mätning under juni, juli och augusti debiteras på oktober månads hyra.

Vad ingår i hyran och till vilken kostnad?

Kallvatten:

Antal m3, ingår   Kostnad: (kr/m3) m3 = kubikmeter = 1 000 liter

1 rok   19,2 m3   17,49 kr/m3

2 rok   33,6 m3   17,49 kr/m3

3 rok   42,0 m3   17,49 kr/m3

4 rok   48,0 m3   17,49 kr/m3

5 rok   54,0 m3   17,49 kr/m3

Varmvatten:

Antal m3, ingår    Kostnad: (kr/m3) m3 = kubikmeter = 1 000 liter

1 rok   16,0 m3   52,38 kr/m3

2 rok   28,0 m3   52,38 kr/m3

3 rok   34,8 m3   52,38 kr/m3

4 rok   40,0 m3   52,38 kr/m3

5 rok   45,0 m3   52,38 kr/m3

Kan jag själv läsa av min förbrukning?

Som hyresgäst kan du läsa av din egen förbrukning på ”Mina sidor”.

Vilka fördelar har mätningen?

 • Rättvist system – man betalar för det man förbrukar
 • Minskad energiförbrukning, vilket ger positiva effekter för miljö och klimat
 • Sänkt boendekostnad, i de fall man väljer en låg förbrukning

Vart vänder jag mig om jag har några frågor?

Du är välkommen att kontakta din fastighetsvärd.

 

 

 

 


 • eslövs bostads ab
 • |
 • Box 225, 241 23 Eslöv
 • |
 • Besöksadress: Repslagaregatan 2
 • |
 • Tel: 0413 - 59 94 00
 • |
 • Fax: 0413 - 176 67