Din hyra

Hyran ska du betala i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Om du betalar din hyra via Internet, tänk då på att ange rätt OCR-nummer. Varje månadshyra har sitt OCR-nummer. Skulle du ange fel OCR-nummer kommer betalningen att bokas av felaktigt eller i värsta fall på en annan hyresgäst.

Vad kan hända om jag inte betalar hyran?
Om du dröjer mer än en vecka med betalningen är hyresrätten förverkad enligt hyreslagen, detta innebär att du kan bli uppsagd från bostaden.

En bit in i månaden kommer du att få ett inkassokrav. Då tillkommer också en inkassoavgift på 180 kronor. Skulle hyran inte betalas trots kravet kan du bli uppsagd för avflyttning. Denna uppsägning skickas till Kronofogden med begäran om avhysning.

För att få hyra garage eller förråd, måste du ha betalt din hyra i tid.

För att slippa tänka på OCR-nummer och betalningsdagar kan du betala hyran via autogiro. Blanketter finns att hämta på kontoret. Du kan även få det som E-faktura.

Har du frågor angående din betalning, kontakta Åse Ekberg
telefon:0413-59 94 05 eller mejla ase.ekberg@ebo.se

 

 


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67