Prioriterade grupper

 

Vad är en prioriterad grupp?

Prioriterad grupper är:

Seniorboende: Gäller på Kanalgatan 10, Tröskevägen 2, 4 och 9, Repslagaregatan 4, Järnvägsgatan 2-10 i Marieholm och Storgatan 33 i Löberöd är avsedda för personer över 65 år.

Kvarboende: Bostäder på 1:a våning erbjuds i första hand till hyresgäster som är äldre än 65 år och som är boende i området eller dess närhet. Eller hyresgäster som inte kan skrivas från korttidsboende eller rehab, pga att nuvarande boende på ebo inte går att tillgänglighetsanpassa.

Ungdomslägenheter: Gäller på Stenslagaregatan 1 & 2 och är avsedda till ungdomar 18-25 år

2. Vem bestämmer om jag tillhör en prioriterad grupp eller inte?

Vilka grupper som är prioriterade är ett beslut som har fattats av styrelsen för Eslövs Bostads AB. Vem som kan räknas till en prioriterad grupp beslutas av ansvarig person hos oss på Eslövs Bostads AB efter att vi gjort en individuell bedömning.

3. Jag har separerat och behöver ny lägenhet, tillhör jag en prioriterad grupp?

Nej.

4. Min maka/make har avlidit, tillhör jag en prioriterad grupp?

Nej, inte generellt. Men hänsyn kan tas om lägenhetsstorleken alternativt hyran blir orimlig för din möjlighet att bo kvar. Vi gör en individuell bedömning utifrån de faktiska förhållandena i varje enskilt fall.

5. Familjen har "vuxit ur" lägenheten, tillhör vi i en prioriterad grupp?

Nej.

6. Jag har svårt att gå i trappor, är jag prioriterad för en tillgänglighetsanpassad lägenhet?

Inom ramen för kvarboendekonceptet.

7. Jag har bott många år i min lägenhet, är jag då prioriterad för en "bättre" lägenhet inom fastigheten eller området?

Nej. Alla lediga lägenheter publiceras på hemsidan och den som har längst söktid och uppfyller grundkraven får lägenheten oavsett var man bor idag.

8. Jag är i akut behov av lägenhet. Finns det något annat sätt jag kan söka på?

Nej.