Utveckling av Gårdsåkra

Kvarteret Gårdsåkra var inflyttningsklart 1983 och består idag av 122 hyresbostäder, en F-6-skola samt en inglasad gata som förbinder bostäder och skola. Kvarteret som varit väl omtalat i arkitektoniska kretsar för sitt nytänkande är nu 35 år gammalt och i behov av uppfräschning och viss ombyggnation.

För att behålla områdets ursprungliga tanke och känsla men samtidigt anpassa det för dagens behov har Eslövs Bostads AB presenterat ett förslag för kommunen om hur utvecklingen av området skulle kunna se ut.

Förslaget innefattar tre huvuddelar:

  1. Allmän upprustning av kvarteret – nytt liv i glasgatan.
  2. Nya bostäder.
  3. Tillbyggnad och renovering av befintlig skola.

Kommunstyrelsen har nu bestämt att utreda förslaget vidare innan eventuellt beslut om nybyggnation kan fattas.

Översiktsbild Gårdsåkra

 

 

 

 

 

 

Översiktsbild - förslag utveckling Gårdsåkra 

Allmän upprustning av kvarteret – nytt liv i glasgatan

Oavsett om förslaget går igenom eller ej är området i behov av modernisering. Det finns en del mer akuta ärenden som kommer hanteras efter hand.

Gällande en mer omfattande upprustning håller en långsiktig plan på att tas fram. Längre fram i processen kommer hyresgäster från området att bjudas in till möte för att tillsammans med bolaget kunna titta på olika lösningar för hur glasgatan ska kunna utvecklas så den används på bästa sätt för samtliga boende.

Nya bostäder

Tillgång till bra bostäder i rätt lägen är en nyckelfråga för Eslövs kommun när befolkningen växer. Som en del i förslaget att utveckla Gårdsåkra ingår ett förslag till byggnation av cirka 60 nya bostäder med tillhörande parkeringshus.

Tillbyggnad och renovering av befintlig skola

Fridaroskolan består idag av en en-parallellig F-6-skola, vilket inte är tillräckligt för framtidens behov. Med tanke på detta går hyresavtalet med skolan ut om fem år men vid en eventuell tillbyggnad och renovering skulle möjligheten för skolan att stanna kvar finnas. Förslag på hur detta skulle kunna se ut ska nu utredas vidare innan beslut om var skolan ska placeras kan tas.

Mer information om skolan finns att läsa på kommunens hemsida.