Byte av yttertak

Bra Tak Entreprenad Skåne AB/Helsingborgs Byggplåt AB har fått i uppdrag att byta tak på Kvarngatan 16 och Östergatan 9.

Projektet beräknas vara färdigt 2018-05-05.

Vi ber om förståelse för eventuella störningar som detta kan medföra. Vid frågor och funderingar vänligen kontakta projektledaren på ebo Carl Hägerwall-Stein på tel. 0413-59 94 00


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67