Hyreshöjning garage och p-platser

Från och med 2019-01-01 kommer en justering av hyrorna för Eslövs Bostads AB:s garage och parkeringsplatser att göras. Bakgrunden till detta är att priset för att hyra parkeringsplatser och garageplatser i Eslöv och kringliggande bostadsområden har stigit den senaste tiden medan priset för parkeringsplatser och garageplatser hos Eslövs Bostads AB inte har justerats i motsvarande mån.

Den nya hyran börjar gälla från årsskiftet och kommer att skickas ut till berörda hyresgäster inom kort.

Om man inte accepterar hyreshöjning har man två månader på sig att hänskjuta till hyresnämnden eller till och med den 30 september på sig att skriftligen säga upp avtalet och där med lämna garage eller parkeringsplats till den 31 december 2018.