Brandsäkerhet

Brinner det i din lägenhet – släck om möjligt, utrym, larma och stäng alla dörrar, framförallt ut i trapphuset. Är trapphuset rökfyllt - gå in i din lägenhet, stäng dörren, larma och invänta räddningstjänsten.

För att skydda dig och din granne - tänk på följande:

Blockera inte trapphuset
Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

Brandvarnare
I varje lägenhet skall det finnas brandvarnare. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för kontrollera att den fungerar, ebo ser dock till att byta ut den om den inte fungerar.

Barnvagnar och cyklar
I våra fastigheter får inte barnvagnar, barnvagnsinsatser eller cyklar finnas uppställda i trappuppgångar utan skall förvaras i cykel/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum.

Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsakar kraftig rökutveckling med giftiga gaser dessutom utgör de ett hinder vid utrymning.

Blinkande lysrör (ljuskälla)
Blinkande lysrör (eller annan ljuskälla) är en vanlig orsak till brand. Vid fall där blinkande ljuskälla upptäcks, skall detta omedelbart meddelas till felanmälan/fastighetsvärden för åtgärd.

Gångar i källare- och vindsutrymmen
Gångar i källare och /eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods. Dörrar i utrymningsvägar får inte heller ställas upp.

Returpapper och grovsopor
Returpapper och grovsopor såsom kartong eller liknande får inte förekomma i fastighetens allmänna delar utan skall lämnas till återvinning eller placeras utanför fastigheten i samband med hämtning enligt schema.

Tobaksrökning
Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.

Öppen eld
Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.

Se även info om förvaring av brandfarliga föremål i flerbostadshus


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67