Brandsäkerhet

Brinner det i din lägenhet – släck om möjligt, utrym, larma och stäng alla dörrar, framförallt ut i trapphuset. Är trapphuset rökfyllt - gå in i din lägenhet, stäng dörren, larma och invänta räddningstjänsten.

För att skydda dig och din granne - tänk på följande:

 • Blockera inte trapphuset
  Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

 • Brandvarnare
  I varje lägenhet skall det finnas brandvarnare. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för kontrollera att den fungerar, ebo ser dock till att byta ut den om den inte fungerar.

 • Barnvagnar och cyklar
  I våra fastigheter får inte barnvagnar, barnvagnsinsatser eller cyklar finnas uppställda i trappuppgångar utan skall förvaras i cykel/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum.
  Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsakar kraftig rökutveckling med giftiga gaser dessutom utgör de ett hinder vid utrymning.

 • Blinkande lysrör (ljuskälla)
  Blinkande lysrör (eller annan ljuskälla) är en vanlig orsak till brand. Vid fall där blinkande ljuskälla upptäcks, skall detta omedelbart meddelas till felanmälan för åtgärd.

 • Gångar i källare- och vindsutrymmen
  Gångar i källare och /eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods. Dörrar i utrymningsvägar får inte heller ställas upp.

 • Returpapper och grovsopor
  Returpapper och grovsopor såsom kartong eller liknande får inte förekomma i fastighetens allmänna delar utan skall lämnas till återvinning.

 • Tobaksrökning
  Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.

 • Öppen eld
  Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.

Se även info om förvaring av brandfarliga föremål i flerbostadshus