Byta bostad / Omflyttning

 

1. Om jag flyttar inom Eslövs Bostads AB, vilken uppsägningstid gäller för min nuvarande lägenhet?

Uppsägningstiden är reglerad i hyreslagen, i normalfallen tre månader.

2. Jag har tackat ja till annan lägenhet som jag sökt, kan jag få dubbla hyror om inte min lägenhet blir uthyrd till min nya bostads tillträdesdatum?

Ja.                                                                                          

3. Varför har vissa lägenheter kortare uppsägningstid?

Det kan bero på att lägenheten blivit ledig p.g.a. dödsfall eller avhysning.

4. Hur gör jag om jag vill byta lägenhet med någon?

Du och den du vill byta bostad med fyller i och lämnar in en ansökan om direktbyte (blankett finns även att hämta i vår reception). Därefter gör vi en bedömning av skälen till bytet och kontrollerar att inblandade parter uppfyller våra grundkrav.

5. Jag vill flytta ihop med någon som har fått bostad på ebo under det senaste året, kan vi tillsammans söka ny gemensam bostad?

Ja det kan ni, men ni får inte erbjudande förrän ni eller personen bott i bostaden i ett år.

6. Vad kan skälen vara att vi inte får byta?

Eslövs Bostads AB godkänner byte om ni har bott i er nuvarande lägenhet i minst ett år, hyran har betalts in i tid och att din bostad blir godkänd vid en omflyttningsbesiktning.