Uppsägning/flytta från ebo

 

1. Hur gör jag för att säga upp mitt hyreskontrakt?

Uppsägningen ska alltid vara skriftlig. Ta fram ditt hyreskontrakt, skriv under uppsägning och skicka in det till oss per brev. Kan du inte hitta ditt hyresavtal så kontakta vår reception på tel. 0413-59 94 00.

2. Hur lång uppsägningstid har ?

Uppsägningstiden är reglerad i hyreslagen och är tre kalendermånader. Vid dödsfall gäller en kalendermånad.

3. Varför måste jag betala tre månaders uppsägningshyra när det är så många som söker lägenhet?

De som söker lägenhet har oftast också ett boende med viss uppsägningstid att ta hänsyn till och kan därför sällan ta över din lägenhet i förtid. Enligt hyresavtalet har du tre månaders uppsägningstid men om den som står i tur för din lägenhet har möjlighet att flytta in tidigare kan uppsägningstiden bli kortare.

4. Vad händer med min ansökan om jag flyttar ifrån Eslövs Bostads AB?

Din lägenhetsansökan finns kvar i vårt intresseregister även om du flyttar. Du måste dock komma ihåg att förnya den var 6:e månad.