Planerat driftavbrott den 27 maj påverkar TV/telefoni/internet