Nu påbörjas ett långsiktigt arbete för att modernisera kvarteret Bankmannen

Arkitektbild nya kvarteret Bankmannen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skissbild: Ramboll arkitekter

Kvarteret Bankmannen* är byggt under tidigt 1900-tal och bidrar med sin tidsenliga karaktär till en varierad centrumbild. Då fastigheten är i behov av omfattande renovering och staden i sin tur är i behov av förtätning har Eslövs Bostads AB tillsammans med Ramboll arkitekter tagit fram ett förslag på hur kvarteret skulle kunna utvecklas.

Förslaget innebär att huset som idag är på tre våningar skulle utökas och bli till fem och därmed rymma cirka trettio lägenheter istället för dagens nio. Befintlig fasad bevaras med syfte att säkerställa fastighetens karaktär och samtliga lägenheter skulle tillgänglighetsanpassas och moderniseras.

- Vi har ett uppdrag att bygga bostäder för alla och detta är ett sätt att skapa nya boendemöjligheter på ett attraktivt läge samtidigt som vi bevarar den arkitektur som finns i området, säger Sten Carling chef för Fastighetsutveckling.

Förslaget kräver ändringar i detaljplan och måste därför godkännas av kommunen för att kunna genomföras. Skulle förslaget godkännas skulle en byggstart kunna bli aktuellt tidigast 2022.

Kontaktperson
Sten Carling, chef för Fastighetsutveckling
sten.carling@ebo.se
0413 – 59 94 14


*Kvarteret Bankmannen har adress Storgatan 14, Stationsgränd 2, Köpmansgatan 3

 


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67