Hyressättningsprojektet

Vad gör vi och vad har vi gjort?
Eslövs Bostads AB, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Syd samt HSB Skåne och Häglunds Fastighetsförvaltning har arbetat fram en hyressättningsmodell, där vi ser över hyrorna i Eslöv. Detta gjordes mellan 2009-2012.

Varför har vi gjort detta?
Det handlar helt enkelt om att du som hyresgäst ska betala rätt hyra för din lägenhet. Vi vill utveckla dagens hyressättning så att den speglar vad människor i allmänhet tycker ska påverka hyran.

En fastighets byggnadsår har historiskt sett haft stor betydelse för hyresnivån. Detta har medfört att två identiska fastigheter, med samma standard och läge, har olika hyresnivåer beroende på när husen är byggda. Orimliga skillnader har sällan jämnats ut eftersom hyreshöjningarna varit detsamma över hela fastighetsbeståndet.

Detta har vi nu ändrat på genom att titta noggrannare på/fokusera mer på fastighetens standard, läge och service samt lägenhetens standard, styra hyresnivån. Målet är att alla lägenheter ska bedömas på samma sätt och att hyresgästerna ska veta hur hyrorna sätts.

Hur fungerar det ?
Hyressättningen kommer att utgå från följande faktorer:

• läge
• fastighetens och lägenhetens standard samt storlek
• service/skötsel (kommer senare)

Läget spelar roll
Vi har alla olika idéer om vad som är ett bra läge. Det finns dock några parametrar som de allra flesta tycker är betydelsefulla; trygghet i området, omgivningen, handel och service samt allmänna kommunikationer.

Utifrån det och en undersökning genomförd 2009 till ca 1000 Eslövsbor boende i hyresrätt har Eslövs bostadsområden delats in i sju lägen. Svaren bygger på rangordning 1-7 där 1 var det område de tillfrågade helst skulle vilja bo. Mest populärt är Centrum, följt av Väster, Söder, Norr, Öster, Ytter och därefter Marieholm.

Lägenheten
Vi utgår från lägenhetens storlek, och vad som är normalstandard.

Till de egenskaper som har betydelse för hyressättningen hör t ex kök och badrummets standard, balkong, säkerhetsdörr eller om lägenheten har uteplats. Har vardagsrummet inte parkettgolv eller köket ingen fläkt så ger det lägre hyra.

Fastigheten
Här har vi t ex tittat på utemiljön, om fastigheten har hiss eller låst cykelförråd. Om huset saknar hiss från våning 3 och upp så ger det lägre hyra. 

Vilka egenskaper väger tyngst?
Lägenhetens storlek och antal rum är de viktigaste egenskaperna, som påverkar hyran mest. De andra egenskaperna ger mindre påverkan men bidrar till att hyran speglar lägenheternas olika standard rätt.

Inventering av alla lägenheter
Under 2012 har vi inventerat alla ebo´s lägenheter (2060 st) för att se vilken standard lägenheten har. 

Vad händer nu?
Projektet är ett långsiktigt arbete.

Från 2014 och framåt i hyresförhandlingarna kommer läget, fastighetens och lägenhetens standard ha betydelse. Den nya hyressättningsmodellen är inte ett sätt att höja hyran, utan ett sätt att omfördela hyrorna så att du som hyresgäst betalar rätt hyra för din lägenhet i jämförelse med andra. 

Har du frågor så får du gärna kontakta:

Eslövs Bostads AB
Åse Ekberg
Tel 0413-59 94 05
Mail ase.ekberg@ebo.se

Hyresgästföreningen
Björn Agertoft 
Tel 010-459 17 05
Mail bjorn.agertoft@hyresgastforeningen.se

 

 


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67