Visning av lägenhet

 

1. Vem får en inbjudan till visning av en ledig lägenhet?

När anmälningstiden för en ledig lägenhet på Hemsidan gått ut är det de tre till sex sökande med längst söktid – och som i övrigt uppfyller våra grundkrav som blir aktuella för visning.

2. När får jag besked om jag är erbjuden visning? 

Inom två dagar efter avpublicering, får du besked om du är erbjuden till visning. Visningen äger rum inom två till sju dagar (undantag kan förekomma)

3. Kan jag bli inbjuden till flera visningar samtidigt?

Ja. Det är inte så vanligt men det händer.

4. Hur många bjuds in till lägenhetsvisning?

Vanligast är att tre till sex sökande får gå på visning men det kan variera.

5. Varför får jag ingen inbjudan till visning?

När tiden för intresseanmälningar gått ut är du inte bland de tre till sex som har längst söktid.