Styrelse

Eslövs Bostads AB's styrelse utses av kommunfullmäktige och speglar dess partipolitiska sammansättning.

Ledarmöter                                                                                                           

 

                                                                                                          

 
Mikael Wehtje ordf                          
Stefan Karlsson v.ordf    
Ingrid Lennervald    
Kenneth Jönsson    
Fredrik Ottesen    
Mats Löfström    
Håkan Larsson