Ny sponsringspolicy ska stärka samarbetet med föreningslivet