Ny sponsringspolicy ska stärka samarbetet med föreningslivet

Eslövs Bostads AB har tagit fram en ny sponsringspolicy som började gälla från och med årsskiftet. Genom en tydligare ansökningsprocess är förhoppningen att samarbetet mellan bolaget och sponsrade föreningar/projekt ska kunna utvecklas.

- Vår förhoppning är att vi ska se en större närvaro av de föreningar som vi stöttar i våra bostadsområden, förklarar Eva Fritze som är kommunikations- och marknadsansvarig på Eslövs Bostads AB.

Ansökan sker numera genom att en ansökningsblankett fylls i och skickas till Ebo. Här får den som ansöker bland annat fylla i vilken typ av sponsring det är som önskas och på vilket sätt verksamheten gynnar Eslövs kommun eller Ebo’s hyresgäster. Sponsrad verksamhet ska också bidra med någon form av motprestation. Det kan vara stort som smått, att bjuda in Ebo’s hyresgäster till något evenemang, starta läxhjälp, lotta ut medlemskap osv.

- Jag hoppas vi får in många ansökningar och gärna från någon som vågat tänka lite nytt och kommer med någon kul idé, säger Eva.

Läs mer och ansök om sponsring