Ny uthyrningspolicy ska stimulera flyttkedjor

Från och med den 1 januari gäller en ny uthyrningspolicy för Eslövs Bostads AB. Policyns syfte är att förtydliga de regler som ligger till grund för vår uthyrning samt att stimulera flyttkedjor.

Vi på Eslövs Bostads AB (Ebo) har som ambition att skapa trygga och trivsamma områden genom att erbjuda en bred variation av boenden. Alla som uppfyller grundkraven i vår policy ska ha samma rätt att söka och få bostad hos oss.

Eslövs Bostads AB’s uthyrningspolicy

- Med den nya policyn vill vi, förutom att förtydliga regelverket, stimulera flyttkedjor genom att göra det enklare för våra befintliga hyresgäster att hitta nya bostäder efter uppkomna behov. Till exempel förenklar vi för de som sedan en längre tid tillbaka bor i några av våra större lägenheter att flytta till något mindre. Vi gör det också lättare för att de hyresgäster som börjar bli äldre ska kunna flytta från en lägenhet med äldre standard till en nybyggd med hiss och som är fullt tillgänglighetsanpassad, förklarar Kristina Forslund som är VD på Eslövs Bostads AB.

Flyttkedja – vad är det?

En flyttkedja uppstår exempelvis då det byggs nya bostäder och de som flyttar in i dessa lämnar en annan bostad efter sig, där någon annan kan flytta in osv. Genom att stimulera flyttkedjor ökar det rörligheten på bostadsmarknaden och fler får möjlighet att få en bättre matchning mellan lägenhet och behov, alltså något som är positivt för hela kommunen.