Tillgänglighetsredogörelse

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen, på grund av funktionsnedsättning ska hindras från att använda digital service. För ebo.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighetsredogörelse för ebo.se 

Det är Eslövs Bostads AB, även kallat EBo, som står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är vår webbsida?

Tillgängligheten för den här webbsidan är god och vi är medvetna om att delar av vår webbsida inte är helt tillgängliga. Bristerna vi känner till redovisar vi nedan.  

  • På grund av att kontrasterna (skillnaden mellan olika färger) på vissa knappar och informationsrutor inte är tillräckligt bra kan det vara svårt att läsa vissa texter. 
  • Det finns pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade och inte kan läsas upp med skärmläsningsverktyg. Vår ambition är att åtgärda detta senast 31 december 2020.

Test av tillgängligheten 

Vi har använt ett verktyg för självskattande granskning av vår webbsida. För att alltid ha de senaste uppdateringarna för digital tillgänglighet på vår hemsida samarbetar vi med vår leverantör. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Denna tillgänglighetsredogörelse upprättades 14 september 2020 och publicerades 24 september 2020. Webbplatsen publicerades 20 juni 2018.

 

Kontakta oss

Om du upplever problem på vår webbplats, som inte finns beskrivna i vår tillgänglighets-redogörelse, är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Det samma gäller om du anser att www.ebo.se inte uppfyller lagens krav.

Du når oss via e-post: info@ebo.se

Svarstiden på e-post är normalt 2-3 arbetsdagar.