Ändrade villkor och rutiner för parkering

Bil som laddas vid laddstolpe

För att förbättra och utveckla tjänsterna till dig som använder bil och cykel börjar Ebo tänka mobilitet i stället för enbart  parkering.


Vi vill kunna erbjuda laddningsmöjligheter för elbilar. På sikt vill vi utöka vår fordonspool med två-, tre- och fyrhjuliga elfordon på utvalda platser. Fordonspoolerna kommer tidigast 2024.
   – Under 2023 kommer vi att installera laddstolpar på flera parkerings-platser. Om Hyresgästföreningen går med på det kommer vi också att införa laddbox som tillval. Eftersom laddplatser för miljövänliga elfordon avgiftsbeläggs, tycker vi att det är rättvist att även ta betalt för parkering av bensin- och dieselbilar, liksom av besökare för att begränsa obehörig användning av parkeringsplatserna, säger Robert Johansen som är Ebos verksamhetsutvecklare.

Vi går över till digitala p-tillstånd
All hantering av parkering och garage kommer att digitaliseras och skötas av Securitas. Redan den 1 april kommer alla som har pågående parkeringsavtal att behöva byta till digitala tillstånd (Information om det har gått ut direkt till alla som har ett parkeringsavtal). Du som idag använder våra avgiftsfria parkeringar i Eslöv kommer att behöva teckna avtal för att fortsätta använda en plats. Kostnaden för parkeringsplatser som idag är gratis kommer att bli 100 kronor/månad för Ebos hyresgäster. I byarna kommer det vara oförändrat tills vidare. 
   – Securitas tar över hela administrationen av Ebos parkeringsplatser, inklusive köer, kontraktsteckning, uppsägningar och avgiftsavisering. Ebo behåller dock hanteringen av nycklar och taggar, säger Robert Johansen.

Läs mer om vad som gäller här!
Gå direkt till Securitas för att teckna avtal!

Bil som laddas vid laddstolpe