Digitalt lås - Iloc

I en del av våra fastigheter har vi digitala lås som drivs av den energi som skapas genom att nyckeln förs in i cylindern. Nyckeln behöver ingen ström eller batteri för att fungera. Cylindern och nycklarna är fullt programmerbara, så kan till exempel en förlorad nyckel snabbt och enkelt spärras i systemet. 

Använda iLOQ-nyckel

För in nyckeln helt i cylindern och vrid om. Om låset inte öppnar sig, ta ut nyckeln och upprepa proceduren med en lugnare jämn hastighet, för att cylindern ska hinna känna igen din nyckel.

Hantera iLOQ-nyckel

Nyckeln har inget batteri och är underhållsfri. Den är framställd av rostfritt stål och tål hårda påfrestningar, vatten och köld. Om den gula kontaktytan är smutsig kan den rengöras med en mjuk duk.

Digitala nyckeln iLOQ

Bild: iLOQ