Sponsring och event

Ebo stöttar lokala initiativ som bidrar till en levande och attraktiv kommun. Tillsammans med ideella föreningar, kommun och näringsliv skapar vi förutsättningar för mötesplatser och en meningsfull vardag för Eslövs invånare.

Målsättningen med vår sponsring är att bidra till att Eslövsbor i allmänhet, och våra hyresgäster i synnerhet, ska få tillgång till meningsfulla aktiviteter. Vår förhoppning är att det på sikt leder till tryggare boendemiljöer och ökad känsla av samhörighet. Tillsammans gör vi Eslöv till en attraktiv kommun att bo och verka i.

Projekt/föreningar som vi stödjer ska bidra till eller leva upp till följande:

  • Ökad känsla av trygghet och sociala kontakter.
  • Förbättra vardag eller lov för boende i våra områden – gärna genom projekt för barn och unga.
  • Att göra Eslöv till en attraktiv kommun att bo och leva i för en mångfald av människor.
  • Verksamhetens värdegrund ska stämma överens med Eslövs Bostads AB:s arbete för mångfald, integration och trygghet.

Ansök om sponsring

Vi sponsrar i huvudsak icke-kommersiella föreningar och verksamheter som har en tydlig förankring i våra bostadsområden eller för våra hyresgäster. Sponsrad verksamhet ska i gengäld bidra med projekt eller aktivitet som uttryckligen skapar ett mervärde och kommer våra hyresgäster till godo.

Vi skriver endast avtal på ett år och kräver motprestation i förhållande till sponsringens storlek. Typ av engagemang och motprestation ska framgå av avtal och en tydlig uppföljning av resultat kommer krävas.

Vi beslutar om sponsring vid två tillfällen per år, den 1 mars samt den 1 september. Vi tar enbart emot förfrågningar via post och e-post, använd blanketten i länken.

Ansökan om sponsring - blankett

Övriga event och arrangemang

Tillsammans med kommun och näringsliv bidrar Ebo till en rad större arrangemang och projekt i kommunen. Några exempel är Stadskärne-föreningen som verkar för att skapa ett mer aktivt och attraktivt Eslöv att leva och verka i, Näringslivsdagarna samt en rad aktiviteter och arrangemang för unga under sommaren.

 

Eslövs bordtennisklubb bjuder in till spel med hyresgästerna på Ebos område på Rönneberga
EAI Bordtennis bjuder in Ebos hyresgäster på Rönneberga till att spela mot proffsen. Bild: Eslövs Bostads AB