Uthyrningspolicy

Eslövs Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsföretag. Vår ambition är att skapa trygga och trivsamma områden genom att erbjuda en bred variation av boenden. Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad.

Lediga lägenheter erbjuds till de sökande som aktivt, via vår hemsida, anmält sitt intresse för den lediga lägenheten.

Grundkrav

 • Hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid kontraktstecknandet (men kan ställa sig i kö från 16 års ålder).
 • Hyresgästen ska, enligt Eslövs Bostads AB’s bedömning, ha en rimlig ekonomisk situation* för att kunna betala hyran för den sökta lägenheten.
 • Hyresgästen ska ha en gällande hemförsäkring.
 • Hyresgästen får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser.
 • Hyresgästen får inte ha oreglerade skulder till Eslövs Bostads AB.

Huvudregel

Eslövs Bostads AB’s huvudregel är att lägenheter fördelas efter sökandes tid i vårt intresseregister. Antalet personer som ska bo i lägenheten måsta vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

Undantag från huvudregeln kan göras i följande fall:

 • Nyproduktion
  Vid nyproduktion hyrs lägenheterna ut i enlighet med styrelsens beslut för det unika projektet.

 • Situationer av vikt för stadens utveckling
  I samråd med kommundirektören i Eslövs kommun förmedlas bostäder för att gynna näringsliv/verksamhet av strategisk betydelse för kommunens sysselsättning och utveckling. Lägenheter enligt denna punkt erbjuds till personer som flyttar till kommunen från ort utanför pendlingsavstånd.

 • Hyresgäster som lämnar en större lägenhet (minst fyra rum och kök) i vårt bestånd
  Efter en boendetid på minst tre år, har hyresgäst företräde till mindre lägenheter. Om flera sökande uppfyller denna regel fördelas den aktuella lägenheten mellan sökanden efter tid i intresseregister.

 • Väsentligt förändrat bostadsbehov
  Hyresgäst, som efter en boendetid hos oss på minst ett år, har fått väsentligt förändrade bostadsbehov har företräde till lägenhet som motsvarar de nya behovet. För att undantag ska bli aktuellt krävs att det ändrade bostadsbehovet beror på oväntad medicinsk omständighet som hyresgästen inte själv kunnat råda över, till exempel varaktig funktionsnedsättning.

 • Särskilda stödbehov
  Då det finns bostadsbehov för hushåll med särskilda stödbehov enligt avtal med Eslövs kommun.

Prioriterade grupper

Lägenheter för prioriterade grupper utgörs av lägenheter som är anpassade för att möta särskilda krav och har särskild uthyrningspolicy, till exempel bostäder avsedda för ungdomar eller seniorer. Dessa lägenheter fördelas enligt huvudregeln men utifrån att den sökande uppfyller kraven för att vara prioriterad. Vilka grupper som anses prioriterade för olika lägenheter antas av styrelsen.

Läs mer om prioriterade grupper

Bostadskomplement

Bostadskomplement så som garage, parkeringsplatser och förråd hyrs i första hand ut till hyresgäster i bostäder eller lokaler inom respektive område. Om ingen från området visar intresse hyrs objektet ut till andra intresserade. Fördelning sker efter sökandens tid i vårt intresseregister för bostäder. När avtal tecknas kvarstår hyresgästen i intresseregistret.  

Regler vid direktbyte

Om person som står i vårt intresseregister genom direktbyte blir hyresgäst hos oss stryks personen ur intresseregistret.