Eslövs tätort - Järnvägsstaden

Arkitektskiss över planerade fastigheter i Järnvägsstaden

Eslövs Bostads AB planerar att bygga ihop området bakom den gamla spritfabriken i Eslöv med det nuvarande industriområdet längs Järnvägsgatan. Det här skulle innebära att området öster om järnvägen omvandlas till en modern och levande stadsdel med närhet till järnvägsstationen. 

Visionen för området är att bygga upp till 250 lägenheter i centrumnära kvarter, där blandningen av bostäder och verksamheter skapar en stadsdel att trivas i. Eslöv har alla fördelarna hos en mindre stad, samtidigt som det ligger på bra pendlingsavstånd till alla Skånes större städer.

Observera att bilden enbart är ett exempel på hur området skulle kunna utformas.

Snabbfakta

250 Planerade bostäder