Leverantörer

Inköp och upphandling

Alla företag är välkomna att lämna anbud i våra upphandlingar. Ni bevakar själva vilka upphandlingar som vi har på gång och anbudet lämnas direkt i vårt upphandlingssystem TendSign.

För att ta del av alla handlingar och lämna ett anbud måste ni registrera er i systemet. Registreringen är kostnadsfri.

Pågående upphandlingar

 

Uppgifter till fakturering

Org.nr /Momsreg.nr
556095-2391 / SE556095239101

VAN-tjänst
InExchange

e-faktura
Peppol-ID: 0007:5560952391
GLN nr: 7365560952392

e-postfaktura
faktura@ebo.se

Postadress
Box 225
241 23 Eslöv

Leveransadress
Repslagaregatan 2
241 32 Eslöv

Barnbil med kartonger

Bild: Pixabay