Vi bygger

Ebo bygger nya bostäder i hela kommunen, även där andra aktörer avstår.  Under 2023 färdigställde vi 16 nya marklägenheter i Stehag. I centrala Eslöv stod fastigheten Slaktaren färdig 2021 med 81 lägenheter. Året innan byggde vi kommunens första trygghetsboende med 38 lägenheter. Samma år, 2020, byggde vi 6 marklägenheter i Billinge. Att se till hela kommunens behov av bostäder är grunden för vår verksamhet.

Sedan november 2022 bygger vi om Eslövs gamla spritfabrik, ett arbete som kommer att pågå fram till 2025. 

Läs mer om Spritfabriken här!

Bygget av spritfabriken
Bild: Hasse Dahlgren