Det ska vara lätt att göra rätt

Symbol för pappersförpackningar

Julen är över och det innebär extra mycket kartonger och förpackningar som ska kastas i miljörummen. Vårt nya skyltsystem ska göra det enklare att sortera rätt. Snart kan hela Sverige, och hela Norden, ha ett gemensamt sätt att vägleda kring sortering av avfall. Samma symboler ska kunna finnas på mjölkförpackningen, i soprummet och på återvinningscentralen. Det ska göra det lättare att sortera avfallet rätt, vilket i sin tur ger mer material till återvinning.

Det är ett unikt system som nu växer fram. Aldrig tidigare har så många länder enats om ett gemensamt sätt att kommunicera kring avfall. Att samma bilder återfinns där man slänger sina sopor, på papperskorgarna på stan, och i grannkommunen såväl som i grannlandet när man åker på semester gör det barnsligt enkelt att sortera rätt. Det gäller allt från förpackningar till grovavfall och farligt avfall.

”Det nya sopspråket” är tredelat: tydliga symboler kombineras med enhetliga namn på olika avfallsslag och vägledande färger. Rött signalerar exempelvis farligt avfall, orange är elavfall, mörkgrönt vägleder trädgårdsavfallet rätt, och lila betyder plastavfall. Experter på kommunikation, på avfallshantering och beteendevetenskap har rådfrågats och systemet har testats på allmänheten, allt för att det ska bli så enkelt och tydligt som möjligt. Är det enkelt och tydligt ökar mängden avfall som sorteras till  återvinning, och det vinner alla på, inte minst vår miljö. 

I MERAB:s sorteringsguide kan du hitta information om hur du ska sortera: Läs mer!

Symboler för flera avfallsfraktioner som återfinns i Ebos miljörum