Vårt hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling är vårt affärsuppdrag

Ebo arbetar med frågor ur ett hållbart perspektiv – vår utveckling av bostäder ska se till dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Som allmännyttigt bostadsbolag tar vi ansvar för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, exempelvis genom hållbar ny- och ombyggnation och energieffektiviseringar i våra fastigheter.

Vi minskar energiförbrukningen

I samarbete med Kraftringen har vi under 2022/23 startat ett energiprojekt där vi gått igenom radiatorer och termostater i alla fastigheter med fjärrvärme. Vi har installerat sensorer som skickar information till det digitala styrsystemet som optimerar värmefördelningen och ger jämnare inomhustemperaturer. Tekniken jämnar ut skillnader mellan solvärme och kylförlust vid kraftiga vindar och ger en miljövinst genom minskad energiförbrukning.


Bostäder för alla behov

Vi bidrar till social hållbarhet genom att förvalta och bygga bostäder för människors olika behov. Att ta ett bostadssocialt ansvar är en viktig del av vårt arbete och vi driver frågor om utveckling och integration och vi stödjer lokala arrangemang och föreningar.
    Ett av våra senaste byggprojekt var ett trygghetsboende med 38 moderna och bekväma lägenheter i centrala Eslöv. Här finns en trygghetsvärd på plats dagligen i en gemensamhetslokal där granngemenskapen frodas. Trygghetsboendet är inte behovsprövat utan kan sökas av alla där minst en i hushållet har fyllt 70 år.  

Glada pensionärer spelar Boule på gården till Ebos trygghetsboende på Kvarngatan 27 i Eslöv.


Våra hållbarhetsmål

  • Ebo ska se till att hyresgästerna har ett tryggt och säkert boende.
  • Ebo ska ha ett robust och attraktivt fastighetsbestånd med långsiktigt effektiv förvaltning.
  • Ebo ska ha en minskad klimatpåverkan i både fastighetsdrift och fastighetsutveckling.
  • Ebos varumärke ska ha högt förtroende och bolagets tillgångar ska öka i värde.

Läs vår hållbarhetspolicy i sin helhet här!


Ikoner för FN:s globala mål
       FN:s globala hållbarhetsmål