Vårt hållbarhetsarbete

Kille i skog som gör peacetecken

Vårt uppdrag är att vara en långsiktigt hållbar hyresvärd och fastighetsägare. Vi arbetar med frågor ur ett hållbart perspektiv för att verksamheten ska bli bättre för våra hyresgäster och medarbetare, våra ägare och för hela samhället.

Som allmännyttigt bostadsföretag har vi ett ansvar som sträcker sig utöver att bygga och förvalta bostäder. Vi tar ett stort ansvar för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, exempelvis genom hållbar ny- och ombyggnation och energieffektiviseringar i våra fastigheter.

Vi bidrar till social hållbarhet genom att vi bygger och tillhandahåller bostäder för olika typer av människor och behov. Och vi tar ett bostadssocialt ansvar genom att driva frågor för utveckling och integration samt stöttar lokala arrangemang och föreningar via exempelvis sponsring.

Att utveckla Eslövs Bostäder på ett sätt som både ser till dagens och morgondagens behov är en viktig del i vår affärsprocess. Det är en förutsättning för att nå våra mål och leva upp till vårt uppdrag.

Eslövs Bostads AB ska:

  • Driva utvecklingen av bostadsbyggandet i kommunen.
  • Aktivt delta i kommunens övergripande utvecklingsarbete.
  • Ta ett bostadssocialt ansvar.
  • Vara ett föredöme i miljöfrågor.

Läs mer om vårt miljöarbete