Tvättstuga

Tvättstugan är ett viktigt gemensamhetsutrymme och vi har ett delat ansvar för att den hålls ren och snygg. Var och en som nyttjar tvättstugan måste städa efter sig och noga följa anvisningarna för tvättmaskinerna.

Om någon maskin eller torkskåp går sönder är det viktigt att direkt göra en felanmälan.

Lämna alltid tvättstugan i det skick du vill finna den då du själv ska tvätta!