Sveriges Allmännytta

Ikon

Eslövs Bostads AB är medlem i Allmännyttan, som är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla.

I Sverige bor ungefär hälften av alla människor i villa eller småhus som de äger själva. En knapp femtedel bor i bostadsrätt. Ungefär 30 % av alla invånare i Sverige hyr sin lägenhet. Av alla hyreslägenheter ägs ungefär hälften av privata hyresföretag och hälften av Sveriges kommuner. Det är de kommunala bostadsbolagen som kallas Allmännyttan.

Lagen om Allmännyttan 

Den 22 juni 2010 fattade Riksdagen beslut om nya regler för allmännyttiga kommunala bostadsbolag och hyressättningen. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2011 och innebär att allmännyttan ska kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Läs mer om lagen på Sveriges Allmännyttas webbplats. Lagen i sin helhet hittar du på på Riksdagens webbplats